Olovo za pecanje

Olovo za pecanje

izvor: http://www.decathlon.hr/

Ribolov na dnu ("grunt")

Ribolov na dnu se koristi za lov takozvane dubinske ribe koja se hrani s dna. Ovu tehniku pecanja neki još nazivaju i grunt.

Za pecanje ovom tehnikom, potrebno je imati štap i kotur tj. rolu. Duljina štapa bi trebala biti između 2,5 i 4 m. Štap bi trebao imati "treperavi vrh" tj. dio na vrhu štapa koji se lako savija i time pokazuje da je riba zagrizla.

Osim štapa i role, potrebno je obratiti pozornost i na ostale stvari kao što su predvezi, olovni uzeti i hranilice. Utezi se, kao i hranilice, mogu, ali i ne moraju koristiti, dok je predvez obavezan. 

Ova tehnika se koristi za čitav niz riba srednjih težina.