Smuđ

Smuđ

izvor: http://www.magickahlubina.cz/

Smuđ

lat. Sander lucioperca (Smuđ)

Smuđ je riba iz porodice Percidae. Obitava najviše u mirnim i sporim vodama umjerene temperature, no lako je prilagodljiva te se zahvaljujući tome može naseliti u bilo kakvoj vrsti vode. Voli šljunkovita i kamenita dna kao i ostala dna koja su prekrivena raznim preprekama. Također su joj draža tamnija i oblačnija vremena i obojene vode nego žarko sunce i bistre vode.

Tijelo smuđa je vitko i prekriveno malim ljuskama. Ima produljenu glavu koja završava oštrom gubicom, a u ustima ima 6 snažnih očnjaka koje služe za ranjavanje i hvatanje plijena, dok ostali zubi služe za zadržavanje uhvaćenih riba. Može narasti 40-80 cm iako je najveći ulovljeni primjerak bio dugačak 120 cm dok mu težina može dosegnuti 20 kg. Zlatne je boje po tijelu, bijele po trbuhu, a na leđima smeđe-zelene boje.

Kada je mlad, hrani se planktonima, beskralježnjacima, ličinkama, crvićima, kukcima, a kada odraste hrani se uglavnom malim ribama.

Može živjeti do 20 godina.