Kečiga

Kečiga

izvor: http://www.hlasek.com/

Kečiga

lat. Acipenser ruthenus (Kečiga)

Kečiga ili, kako je još neki zovu, čiga, potječe iz porodice Acipenser. Voli slatke i bočate vode umjerenog pojasa, a rijetko kad ulazi u more. Kod nas obitava u rijekama Dunav, Sava, Drava i njihovim pritocima. Voli muljevita i pjeskovita dna.

Kečiga u prosjeku naraste oko 1 m te dosegne težinu oko 10 kg. Tijelo joj je duguljasto i valjkasto, a glava joj je prekrivena koštanim pločama. Na glavi ima gubicu koja joj služi za traženje po dnu. S gornje strane je tamnosmeđe, dok je s donje strane svjetložute ili crvenkaste boje.

U Hrvatskoj je kečiga svrstana u kategoriju zaštićenih vrsta, a najveći uzrok tome je pretjeran izlov te izgradnja brana na rijekama čime se sprječavaju migracije i spuštanje razina vode, kao i onečišćenje živom i naftom.

Glavna hrana kečige su mekušci, rakovi, ličinke kukaca i male ribe.

Može živjeti do 25 godina.