Pravila športskog ribolova

Svaki šport pa tako i ovaj ima svoja pravila. U ribolovu su pravila najčešće vezana za tehniku lova, pribor, opremu i vrste riba te njihove karakteristike.

Za početak je važno napomenuti da svaki ovlaštenik ribolovnog prava može imati svoje interne odredbe koje su određene važećom gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja. Odredbe ne moraju biti nužno vezane za gospodarenje, već se mogu odnositi i na visine iznosa godišnjih članarina.

Športski ribolov ne smije se obavljati s više od tri ribolovna štapa i/ili pribora. Štapovi mogu imati jednu udicu te jedan mamac. Mamac - varalica može imati najviše dvije udice.

Ribič mora svoj alat i opremu imati pod stalnim nadzorom.

Postoje dvije vrste umjetnih mamaca:

  • umjetni mamac - varalica
    • može imati najviše do dvije udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke
  • umjetni mamac - mušica
    • može imati jednu udicu sa ili bez kontrakuke

Za pojedine vrste riba postoje posebna pravila:

  • pastrve, mladice, glavatice, lipljani smiju se loviti samo s jednim štapom te s jednom mušicom ili varalicom
    • ukoliko je riječ o lovu mladice ili glavatice, veličina varalice ne smije biti manja od 18 cm
  • som se smije loviti sa jednim bućkalom, ribolovnim štapom ili ribolovnom uzicom s jednom udicom 

Između ostalog, ribič nakon završetka ribolova, a prije odlaska sa ribolovne vode, mora upisati podatke o ulovu u obrazac popisa ulova. Taj obrazac svaki ribič mora imati uz sebe. Također je jednom godišnje dužan upisati podatke u obrazac popisa godišnjeg ulova te ispunjeni obrazac dostaviti ovlašteniku ribolovnog prava i to do kraja siječnja za prethodnu godinu.