Ribolovna dozvola

Ribolovna dozvola

primjer dozvole za športski ribolov

Razlika između ribolovne dozvole i ribičkog ispita

Dozvolu mora imati svaka osoba koja se želi baviti ili gospodarskim ili športskim ribolovom. Kako bi se stekla dozvola za športski ribolov, ribič mora imati položen ispit za lov riba tj. ribički ispit te mora imati dozvolu za lov riba.

Strani državljanin stariji od 14 godina može na temelju dokumenata o položenom ispitu dobiti uvjerenje o položenom ribičkom ispitu u Republici Hrvatskoj.

Ribički ispit se polaže prema programu koji je propisan od strane ministra. Povjerenstvo za ribičke ispite je predloženo od strane Saveza, a ministar ih nakon prijedloga imenuje. Osim polaganja ribičkog ispita pred Povjerenstvom za ribičke ispite, uvjerenje je moguće izdati i osobi koja je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja te osobi koja je položila ribočuvarski ispit.

Više informacija o ribičkom ispitu pročitajte ovdje.

Ribolovna dozvola služi kako bi se mogao obavljati športski ribolov na određenom ribolovnoj zoni ili području. Dozvola se može kupiti od ovlaštenika ribolovnog prava uz obavezno poštivanje cijele organizacijske strukture i odluke ovlaštenika tog ribolovnog prava. Ovlaštenik ribolovnog prava smije prodavati isključivo dozvole za ribolovna područja ili zone za koje je i dobio to pravo što bi značilo da ukoliko da nema pravo na neko područje ili zonu, ne smije prodavati dozvole. Isto tako smije prodavati dozvole samo osobama koje navršavaju 15 godina ili pak imaju više godina. Ta ribolovna dozvola vrijedi samo za to ribolovno područje ili ribolovnu zonu. Ukoliko ovlaštenik ribolovnog prava ima sklopljen ugovor o recipročnom pravu s nekim drugim ovlaštenikom, vlasnik dozvole u mogućnosti je i tamo vršiti ribolov.

Više ionformacija o ribolovnoj dozvoli pročitajte ovdje.

Isključivo od tog pravila su invalidi Domovinskog rata Republike Hrvatske. Njihova ribolovna dozvola vrijedi na svim tekućicama koje se smatraju ribolovnim vodama na području Republike Hrvatske te isto tako i na području ili ribolovnoj zoni ovlaštenika ribolovnog prava koji je prodao dozvolu.