Odmet

Odmeti u ovom slučaju nije tehnika, već oprema. Uz kančanicu, odmet je  najjednostavniji i često korišteni povraz. Povraz je u pravilu sve tj. bilo koja vrsta opreme, a sastoji se od udice, najlona, olova i pluta.

Odmet se može koristiti s obale ili iz broda. Ovisno o ribi koja se želi loviti, tako se pravi i odmet - može biti s jednom, dvije ili čak tri udice, sa olova ili bez olova te može, ali i ne mora imati plovak. Najveća razlika između odmeta i kančanice je u izradi i bacanju - kod odmeta se uvijek baca što je dalje moguće, neovisno o tome gdje se nalazili, dok se kod ribolova kančanicom spušta direktno ispod plovila.

Odmet se dijeli u tri kategorije - laki, srednji i teški. 

Laki odmet je vrlo popularan športsko ribolovni alat kojim se koriste čak i djeca. Koristi se pretežito po danu, a love se pridnene ribe poput glavoča, škrpine, cipala i sličnih vrsta. Najbolja mjesta za loviti odmetom su hridinasto-kamenita dna, a dolaze u obzir i pjeskovita te travom obrasla dna.

Sastoji se od motovila na koji se namota otprilike 30 m najlona debljine 0,10-0,30 mm, olovnice koja se veže na kraju najlona, a teži od 5-20 g te predveza koji se vežu na osnovni najlon iznad olovnice. Debljina najlona je nešto manja od osnovnog najlona, a duljina je 15-20 cm. Može biti 1-3 predveza, a razmak između njih može iznositi oko 25 cm. Na kraju predveza, vežu se udice, širine luka 7-8 mm.

Srednji odmet je sličan lakom odmetu, no sastavni elementi su nešto jačih i težih dimenzija. Često se koriste u športsko-rekreacijskom ribolovu, a može se njime loviti kvalitetna bijela riba kao što je lubin, šarag, komarča, fratar, drozd ili neka druga. Kao i laki odmet, tako se i ovaj koristi u ribolovu s obale ili s broda.

Sastoji se od motovila na koji se namota najlon debljine 0,30-0,50 mm, a duljine 50 pa čak i do 100 m, olovnice na kraju osnovnog najlona koje teže 20-50 g te predvez koji se veže na osnovni najlon poviše olovnice, s udicama širine luka od 10-16 mm.

Teški odmet se najmanje koristi u športsko-rekreacijskom ribolovu, a neki ga čak niti ne smatraju pravim alatom za takvu vrstu ribolova. Razlog tome je što za njihovo korištenje treba dobro poznavati teren ulova, a i dugotrajnijii je postupak od pecanja lakim i srednjim odmetom. U pravilu se postavlja kao zamka i čeka da se na njega ulovi neki trofejni primjerak ribe. Očekuje se ulov pagara, ugora, murina, kirnje i nekih drugih većih riba. Ovakva vrsta odmeta se polaže danju ili noću, ostaje na tom mjestu čitav dan i noć i tek se povremeno obilazi.