Kančenica

Kančenica

Kančenica

Jedna od najpoznatijih, najjednostavnijih i najstarijih povraza je kančenica. Kako povraz nije tehnika, već alat, tako je i kančenica alat za loviti ribu. Njezina glavna obilježja su okomiti položaj uzice za vrijeme lova, dosta teška olova, veći broj udica i sa samim time i veća dužina uzice.

Za razliku od odmeta, kančenica se upotrebljava samo iz plovnog objekta koji je usidren ili koji se drži na veslima. Kančenicom se mogu loviti sve vrste pridnene ribe kao što su arbun, škrpina, kantar, ušata, ugor, oslić i još mnoge druge.

Kančenica je jednostavan udičarski alat koji se sastoji od movotila, uzice, umetka ili predveza, a na predvez se nadovezuje još i piočice na kojima su privezane udice. Umetci se spajaju s uzicom pomoću jednog ili više vrtuljaka kako bi brže potonula na dno i kako ih struja ne bi odnijela, a na skroz donjem kraju se opterećuje olovnicom.

Iako je kančenica alat za ribolov, postoji tehnika koja se mora koristiti kako bi ribolov bio uspješan, pa se tako za vrijeme lova olovnica nalazi na dnu mora dok je uzica neprekidno u ruci, odnosno preko prsta i na taj se način i najmanji trzaji ribe mogu osjetiti.

Pri ovakvim i sličnim vrstama povraza važno je pripaziti na ponovno namatanje najlona natrag kako ne bi prilikom idućeg izbačaja došlo do zapetljanja.

Za lov kančenicom koriste se mamci poput lignje, dagnje, rak samac, mali crveni crvi ili pastele. Pastele su kombinacije sredine starog kruha i topljivog sira.

Kod nas postoji pet vrsta kančenic:

  • kančenica za ulov gira i bukava na dnu
  • kančenica za ribolov na kamenitom dnu za lov arbuna, škarpina, figa
  • kančenica za lov ugora noću
  • kančenica za ribolov u mulju - lov morske divljači i oslića
  • plasna kančenica za lov šarana, skuša, bukava