Granice ribolovnog mora u rijekama koje utječu u more

U nastavku Vam donosimo popis granica ribolovnog mora u rijekama koje utječu u more:

 • na rijeci NERETVI, državna granica s Bosnom i Hercegovinom
 • na rijeci CETINI, crta koja spaja predjel »Planovo« sa predjelom »Priko« pravcem starog porušenog mosta preko rijeke
 • na rijeci ŽRNOVNICI, 100 metara uzvodno od mosta na ušću rijeke
 • na rijeci JADRO, 150 metara uzvodno od željezničkog mosta
 • na rijeci PANTANU, ušće rijeke u more
 • na rijeci KRKI, do Skradinskog mosta
 • na rijeci ZRMANJI, do Jankovića buka
 • na rijeci RJEČINI, ušće rijeke u more
 • na rijeci RAŠI, do izvora vodovoda Rakovnik, sabirni kanal Sv. Foške do Rakovnika, sabirni kanal Donišnica-Fonte Gaju i sabirni kanal Vlaška Raša
 • na rijeci MIRNI, 1 kilometar korita rijeke od mosta Antenal kao i cijela površina močvare na lijevoj i desnoj strani korita rijeke
 • na rijeci DRAGONJI, ušće rijeke u more.
   

izvor: Pravilnik o granicama u ribolovnom moru RH