Cipal bataš

Cipal bataš

izvor: http://www.naturamediterraneo.com/

Cipal bataš

lat. Mugil cephalus

Cipal bataš se kod nas naziva još mulj, glavaš, babaš, skakavac i javra. Postoji više vrsta cipala, a bataš je najveći koji živi u Jadranu.

Rasprostranjen je u obalnom pojasu gotovo svuda po svijetu, u muljevitim pličacima do 10 m dubine, osim u izuzetno hladnim morima gdje je temperatura niža od 8 °C. Cipal živi pri površinama, na malim dubinama bliže obalama, a u doba mriještenja zna ići na dubinu do 120 m.

Cipal bataš može narasti do 1 m, ali u pravilu se kod nas može naći veličine do 55 cm. Isto tako može težiti do 12 kg, ali kod nas je najveći ulovljeni primjerak bio 6 kg. Glava mu je spljoštena i šira od ostatka tijela. Boja tijela mu varira od svijetlosive, smeđe do maslinastozelene. Linije koje mu se nalaze na tijelu prelijevaju se u nijansama, a s donje strane je srebrenkasto bijele boje.

Mlađi cipal voli se hraniti zooplanktonima i sitnim beskralježnjacima, a stariji uglavnom algama, crvima i račićima.

Kada se ulovi, bitno je da se odmah i konzumira jer pri duljem čuvanju mijenja okus.

Može živjeti do 16 godina.