Jarebica čukara

Jarebica čukara

izvor: https://commons.wikimedia.org/

Jarebice kamenjarke

lat. Alectoris graeca Meissn. (grivna); lat. Alectoris chucar (čukara)

Jarebica kamenjarka je vrlo zanimljiva ptica, posebitno oprezna i nepovjerljiva te stalno u pokretu. Voli brdovitu i kamenitu podlogu. Gnijezdo joj je od trave, mahovine, zeljastog blja i od perja, a nalazi se udubljeno u tlu.

Jarebica grivna je dobila ime po crvenom vijencu oko vrata koji izgleda kao griva. Veličine je do 35 cm, a teška 600-750 g. Kada raširi krila, široka je do 50 cm.  Može živjeti i na 1500 m nadmorske visine. Boja perja joj je sivoplava, a trbuh joj je žućkaste boje sa nepravilnim crnim šarama, dok su joj  vrhovi krila tamnije do crne boje, a podrepna pera crvenkaste boje.

Voli se kretati po terenu koji je pregledan, poput niske kadulje ili rijetkog grmlja. Hrani se mladom travom, žitom, pupovima, jagodama, grožđem, kupinama, insektima, crvima i mušicama. Ovo vrijedi i za jarebicu čukaru. 

U današnje vrijeme, grivna je postala simbol dalmatinskog lovstva.

Jarebica čukara preferira kamenito tlo kao i grivna, iako je znamo vidjeti u šumama i na livadama. Ženka je uglavnom siva, prošarana crnim crtama od očiju i malim dijelom ispod vrata. Na krilima joj se također proteže par cnih crta. Mužjaka možemo prepoznati po tome što mu se na nozi nalazi izraslina koju ženka nema, ili po veličini. Tijelo jarebice je dužine 36 cm, a teži 700-800 g.

Mladunčad jarebice je sklona kanibalizmu.