Lovac i pas

Lovac i pas

izvor: http://www.ftknox.com/

Prigon

Prigon je često korištena tehnika lova, a njom se mogu loviti sve vrste sitne divljači i svinje.

Ova tehnika funkcionira na način da jedan dio lovaca, koji je pod vodstvom lovnika, pravocrtno stoji dok drugi dio lovaca tjera divljač na njih. Lovci koji tjeraju divljač zovu se još i pogoniči. Oni imaju svog vođu pogona i moraju biti u približno istoj ravnini.

Lovnik na početku svega postavlja lovce na položaje, a kada pogoniči dođu do lovaca, on im daje znak da je lov završio. On također određuje pravila lova, smjer kretanja, rukovanje oružjem i smjer pucanja.

Kao i kod većine tehnika, tako i kod ove postoje neka pravila koja se odnose na lov pojedinih vrsta divljači:

  • kod lova na divlje svinje potrebno je odrediti položaj svakog lovca te optimalna dužina prigona koja iznosi od 800 - 1600 m.
  • u lovu na pernatu divljač ne smije se pucati nisko
  • u lovu na pernatu divljač ne smije se pucati u smjeru pogona
  • kod lova na divljač pozicije se izvlače iz šešira dok su za lov na sitnu divljač već unaprijed određene pozicije
  • ulovljena divljač se ne smije transportirati prije nego se na nju stavi identifikacijska markica
  • lovac ne smije ići po upucanu divljač
  • prilikom lova na pernatu divljal, puca se u zraku na onu koja leti prema lov

Lovci na svoje položaje dolaze s praznom puškom, a pune je tek kad stignu na mjesto i kad lov počne.