Uzgajalište

Uzgajalište

Uzgoj lovne divljači

Uzgoj divljači obuhvaća sve mjere i radnje koje su propisane lovnogospodarskom osnovom i programom uzgoja. Lovnogospodarska osnova je desetogodišnji planski akt kojim se utvrđuje gospodarenje lovištem, a koja se temelji na brojnom stanju svih vrsta divljači koje stalno ili sezonski žive u lovištu te na broju divljači koja se može uzgajati bez narušavanja prirodnih odnosa među vrstama.

Izuzetak tome su uzgajanje divljači u uzgajalištima i ograđenom lovištu. Svako novo unošenje divljači u lovišta ili na površine izvan lovišta mora biti odobreno od strane Ministarstva te ne smije štetiti prirodnim staništima. U uzgajalištima se može loviti cijele godine isključivo u svrhu razmnožavanja i napučivanja lovišta.