Program zaštite divljači

Program zaštite divljači donosi pravna ili fizička osoba koja koristi zemljište ili upravlja zemljištem na kojem se ne ustanovljava lovište, uz suglasnost Ministarstva.

Program obuhvaća čuvanje lovišta, suzbijanje nezakonitog lova, održavanje broja predatora u optimalnom broju, smanjivanje broja divljači koje čine štetu na podnošljiv broj, uklanjanje pasa i mačaka skitnica, provedbu preventivnih, kurativnih, laboratorijsko – dijagnostičkih i drugih higijensko – zdravstvenih mjera radi zaštite divljači i drugih životinjskih vrsta, spašavanje divljači od elementarnih nepogoda, osiguranje mira u lovištu, održavanje izvora, zdenaca te uređenje i održavanje prirodnih prostora gdje se zadržava voda, osiguranje uvjeta za opstanak i razmnožavanje ugroženih životinjskih vrsta te provođenje mjera propisanih međunarodnim ugovorima o zaštiti migracijskih vrsta.