Winchester lovačka puška

Winchester lovačka puška

Posjedovanje lovačkog oružja

U Republici Hrvatskoj strogo je regulirano izdavanje dozvola za posjedovanje vatrenog lovačkog oružja nizom pravila i propisa.

Odobrenje za nabavu lovačkog oružja može se izdati uz predočenje dokaza o položenom lovačkom ispitu i uz lovačku iskaznicu.

Također je potrebno priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja i dokaz da se raspolaže tehničkim znanjem za pravilnu upotrebu oružja te potvrdu da se poznaju propisi koji se odnose na držanje i nošenje oružja. Fizička osoba mora biti starija od 21 godine kako bi mogla dobiti odobrenje te mora imati opravdani razlog za nabavu oružja. Iznimno od toga, ukoliko osoba ima položen lovački ispit, moguće je dobiti odobrenje nakon navršenih 18 godina. Zakonom o oružju je također definirano da osoba ne smije biti pravomoćno osuđena za kaznena djela te ne smije biti pravomoćno kažnjena za prekršaj odnosno ne smije se voditi postupak za prekršaj iz područja javnog reda i mira te drugih zakona u kojima su propisani prekršaji s elementima nasilja. Između ostalog mora biti potvrđeno da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju na to da bi oružje moglo biti zlouporabljeno. Vlasnik oružja mora imate uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja. Zakonom je dopušteno oglašavanje prodaje i nabave lovačkog oružja u javnim medijima, a uporabu lovačkog oružja i naboja prepisano je od strane ministra. Osoba koja ima odobrenje o korištenju kratkog i dugog lovačkog oružja odgovorna je za to oružje te mora postupiti po zakonu nakon što se udalji od lovišta, u suprotnom će biti kažnjen novčanom kaznom ili zatvorom definiranim Zakonom o oružju. Posuđivanje oružja maloljetnim osobama strogo je zabranjeno.