Zabrana lova na životinje s mladuncima

Zabrana lova na životinje s mladuncima

izvor: wallpaperscraft.com

Ograničenja i zabrane lova

Lov je kompleksan, ne odnosi se samo na ubijanje životinja, već je velika pažnja posvećena i očuvanju flore i faune nekog područja. Iz tog razloga je definiran niz pravila kojima je uređena aktivnost lova.

Strogo je zabranjeno loviti ženke divljači kada su visoko bređe ili kada vode sitnu mladunčad i pernatu divljač kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad.

Također je zabranjen lov za vrijeme hibernacije, uništavanje i prisvajanje mladunčadi te uništavanje i oštećivanje legla, gnijezda i jaja divljači.

Lov na krupne divljači skupnim lovom i sa psima, osim divlje svinje, je zabranjen.

Zabranjeno je loviti divljač načinima i sredstvima kojima dolzi do masovnog uništenja divljači, zamkama, stupicama, klopkama, mrežama, živim i umjetnim mamcima ili vapcima, upotrebom pomoćnih sredstava u lovu, ljepljivim sredstvima ili hranom u koju je stavljeno omamljujuće sredstvo ili otrov, optičkim ciljnicima za noćni lov s mogućnošću elektroničkog povećanja ili pretvaranja slike, električnim ili elektroničkim ubojitim ili omamljujućim napravama, eksplozivom, plinom ili dimom, gaženjem i lovljenjem motornim vozilima ili čamcima na motorni pogon te letjelicama svih vrsta, zvijerima, zračnim oružjem i svim vrstama hladnog oružja.

Korištenje hrtova i ostalih psa koji nisu lovački te lovačkim psima koji nemaju položen ispit prirođenih osobina je također zabranjeno isto kao i lov u pojasu 300 m od ruba naselja u nizini i prigorju te 200 m u brdsko – planinskim  područjima.

Samostrijelom i sličnim napravama je zabranjeno loviti divljač osim ako nije drukčije regulirano posebnim propisom.

Oštećivanje i uništavanje lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata te znakova granice lovišta Zakonom je zabranjeno isto kao i kretanje lovištem s oružjem bez dopuštenja lovoovlaštenika.

Kretanje državnim, županijskim i lokalnim nerazvrstanim cestama u lovištu moguće je samo s praznim oružjem u navlaci ili zaštitnoj kutiji.

Ove zakonske odredbe ne odnose se na službene osobe za vrijeme obavljanja službe.

Napomena: ministar može uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode odobriti lov pojedinih vrsta divljači zamkama, stupicama, klopkama, mrežama, vapcima ili upotrebu optičkih ciljnika za noćni lov ukoliko je ugroženo zdravlje ljudi, stoke, druge divljači i drugih životinjskih vrsta.