Lovac

Lovac

izvor: https://kingdomtelco.files.wordpress.com

Odstrel lovine

Odstrel je dopušten samo lovačkim oružjem i lovačkim nabojima koji odgovaraju snazi i otpornosti pojedine vrste divljači koja se lovi.

U lovačko oružje ubrajaju se lovačke puške, pištolji i revolveri. Za krupnu divljač definiran je dopušten odstrjel samo zrnom iz dugačkog lovačkog oružja s užlijebljenim cijevima, a divlje svinje i zrnom iz lovačkog oružja s glatkim cijevima kalibra 10., 12., 16. I 20.. Automatsko i poluautomatsko oružje s glatkim ili užlijebljenim cijevima ako nabojnik može sadržavati više od dva naboja je zabranjeno.

Planiranje odstrela mora biti u skladu s brojnim stanjem, dobnom i spolnom strukturom divljači u lovištu te potrebama za opstanak zaštićene faune.