Zabranjen lov

Zabranjen lov

Lovostaj divljači

Vrsta

Lovostaj

KRUPNA DIVLJAČ
Jelen (jelen obični) od 16.01. do 15.08.
Košuta (jelen obični) od 16.01. do 30.09.
Tele (jelen obični) od 01.03. do 30.09.
Jelen (jelen lopatar) od 01.02. do 15.09.
Košuta (jelen lopatar) od 01.02. do 30.09.
Tele (jelen lopatar) od 01.03. do 30.09.
Jelen (jelen axis) kad nema očišćene i zrele rogove
Košuta (jelen axis) kad je visoko bređa
Tele (jelen axis) od 01.01. do 31.12.
Srnjak (srna) od 01.10. do 30.04.
Srna i lane (srna) od 01.02. do 30.09.
Divokoza od 01.02. do 30.09.
Muflon nema lovostaja
Muflonka i janje od 01.01. do 31.07.
Vepar, nazime i prase (svinja divlja) nema lovostaja
Krmača (svinja divlja) od 01.02. do 30.06.
Medvjed od 16.05. do 15.09. i od 16.12. do 28./29.02.
SITNA DIVLJAČ
Jazavac od 01.12. do 31.07.
Mačka divlja od 01.02. do 31.10.
Kuna bjelica nije propisan lovostaj, osim za ženku kada je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
Kuna zlatica od 01.03. do 31.10.
Lasica mala od 01.01. do 31.12.
Dabar od 01.01. do 31.12. (određuje se zasebno za pojedinu lovnu godinu)
Zec od 16.01. do 30.09.
Kunić divlji nije propisan lovostaj
Puh veliki od 01.12. do 30.09.
Lisica nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
Čagalj nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
Tvor nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
Mungos nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
Fazan - gnjetlovi od 01.02. do 15.09.
Jarebice kamenjarke (grivna i čukara) od 16.01. do 30.09.
Trčka skvržulja od 01.01. do 31.08.
Pućpura (prepelica) od 01.12. do 15.08.
Virdžinijska (prepelica) od 01.02. do 31.07.
Bena (šljuka) od 01.03. do 30.09.
Kokošica (šljuka) od 01.02. do 15.10.
Grivnjaš (golub divlji) od 01.02. do 31.07.
Pećinar (golub divlji) od 01.02. do 31.07.
Glogovnjača (guska divlja) od 01.02. do 31.10.
Lisata (guska divlja) od 01.01. do 31.12.
Patka divlja (gluhara, glavata, krunasta, pupčanica, kržulja) od 01.02. do 31.08.
Liska crna od 01.02. do 31.08.
Vrana siva nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
Vrana gačac nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
Čavka zlogodnjača nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
Svraka nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad
Šojka kreštalica nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad