izvor: http://www.antoniovillardcigars.com/

Lovnogospodarska osnova

Lovnogospodarska osnova je desetogodišnji planski akt za gospodarenje lovištem.

Tim aktom se utvrđuje gospodarenje za razdoblje od dana davanja suglasnosti, pa sve do 31. ožujka desete lovne godine. Temelji se na brojnom stanju svih vrsta divljači koje stalno ili sezonski žive u lovištu i na broju divljači koje se mogu uzgajati u lovištu. Pritom se obavezno mora voditi račun o prisutnosti zaštićene faune i o ne narušavanju prirodnih odnosa među vrstama. Struktura populacije koja se uzgaja, odnosno može uzgajati te brojno stanje divljači mora se postići u roku koji je utvrđen lovnogospodarskom osnovom.

Rok ne može biti duži od pet godina za sitnu te deset za krupnu divljač.