Lovačka iskaznica

Lovačka iskaznica

Lovački ispit u Republici Hrvatskoj

Lovački ispit, ispit za lovočuvara i ispit za ocjenjivača trofeja divljači polažu se kod Hrvatskog lovačkog saveza i drugih pravnih osoba koje su ovlaštene od strane Ministarstva nadležnog za poslove lovstva, a koje mogu izvoditi program osposobljavanja za lovce.

Pravo na polaganje lovačkog ispita imaju svi državljani Republike Hrvatske koje imaju završenu osovnu školu. Polaganjem lovačkog ispita stječe se pravo na lovačku iskaznicu. Lovački ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg čini predsjednik i ispitivači za pojedino ispitno područje. Lovačku iskaznicu izdaje Hrvatski lovački savez. Ukoliko osoba tijekom višeg ili visokoškolskog obrazovanja završi odgovarajući nastavni program iz lovstva, Hrvatski lovački savez u mogućnosti je izdati uvjerenje o položenom lovačkom ispitu. Lovačka iskaznica s važećom identifikacijskom markicom za pojedinu lovnu godinu, oružani list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova i prethodno pisano dopuštenje lovoovlaštenika služi lovcu kao uvjerenje o osposobljenosti.

Lovačke iskaznice vrijede pet lovnih godina, a za svaku lovnu godinu dobije se markica koja vrijedi isključivo za tekuću godinu (lovna godina traje od 01.04. – 31.03.).

Strani državljani smiju loviti u Republici Hrvatskoj samo ukoliko imaju pisani poziv lovoovlaštenika.