Lov

Lov je kompleksna i zahtjevna aktivnost. Traženje, dočekivanje, motrenje u cilju lova, vabljenje, praćenje, odstrjel i hvatanje žive divljači, puštanje ptica grabljivica, skupljanje uginule divljači i njezinih dijelova te skupljanje jaja pernate divljači sastavni su dio lova.

Za vrijeme lovostaja, zabranjeno je loviti divljač osim ako nije drugačije određenom Zakonom o lovstvu. Lovostaji ovise o vrstama divljači i o njihovim biološkim svojstvima kao što su migracija na neku drugu lokaciju tj. stanište, proces razmnožavanja, uzgojna vrijednost i dinamika rasta te o ekološkim svojstvima kao što su osobitosti staništa u pogledu ishrane, zaklona i mjesta pogodnih za razmnožavanje pojedinih vrsta divljači. Lovostaj za svaku pojedinu divljač definiran je Pravilnikom o lovostaju. Ukoliko za neku životinju nije definiran lovostaj dopušteno je loviti samo do broja koji ne ugrožava biološku i ekološku ravnotežu prirodnih staništa divljači. Ako je neka divljač ozljeđena i bolesna te joj nije moguće pružiti veterinarsku pomoć, dopušteno je odstrjeliti i u vrijeme lovostaja, kao i u vrijeme trajanja privremene zabrane lova divljači, no lovoovlaštenik je dužan bez odgode prijaviti lovnom ispektoru uz priloženo uvjerenje nadležne verinarske službe. Lovac koji smije loviti divljač mora imati uza se lovačku iskaznicu s važećom identifikacijskom markicom za pojedinu lovnu godinu, oružani list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova i prethodno pisano dopuštenje lovoovlaštenika.